Dokolečka

Po bočnicových typech jsou asi nestarší užívané konstrukce točité. Nebo alespoň se s nimi archeologové často setkávají již při vykopávkách z dob před naším letopočtem. Přírodní obdobou našich předků byly například stromy, po nichž šplhali jistě i lidé doby kamenné. V pozdějším období, především ve středověku měl točitý tvar společně s úzkým provedením několik zásadních výhod. Jednak to byla úspora prostoru, zvláště ve věžových stavbách, jako byly hlásky, strážní věže, ale i stavby náboženské, jako například minarety, nebo kostelní věže.

Další výhoda

Točité provedení je výhodné také z důvodů obrany. V úzkém a často i strmém prostoru byl zdola přicházející útočník v nevýhodě. Navíc bývala šroubovice často pravotočivá, tak, aby převážně praváci neměli šanci se dostatečně rozpřáhnout mečem, či sekerou. Jednotlivé stupně byly často vlastně na jediném dlouhém čepu a lze je tak v podstatě řadit k samonosným schodištím .